Club/Association Président
ACFL "Fraen a Mammen Gemeng Wäiswampich" JOHANNS-HAMER Marie-Paule
Antenne collective de Weiswampach asbl. MAINZ Jean-Paul
Biergerinitiativ Gemeng Wäiswampich asbl. HOLWECK Pol
Cercle hippique de l'Oesling LEYDER Roger
Coin de Terre et le Foyer Binsfeld JOHANNS Hilaire
Coin de Terre et le Foyer Weiswampach BINGEN Marc
Elternvereinigung der Gemeinde Weiswampach BORREGA PALMEIRO Eric
Fabrique d'Eglise Beiler FRANCK Marcel
Fabrique d'Eglise Holler LUDIVIG Norbert
Fabrique d'Eglise Weiswampach AREND Christian
FAGWW - Frënn vam Asatzzenter Gemeng Wäiswampich asbl. STEINMETZ Patrick
FF Norden 02 Wampich-Hepperdang BRESCH Oliver
Gesangverein Beiler-Leithum FRANCK-MARNACH Elvire
Gesangverein Binsfeld-Holler-Breidfeld WELTER Jean-Paul
Gesangverein Weiswampach BRAQUET Jean-Marie
Jeunesse Beiler-Leithum REIFF Xavier
Jeunesse Bënzelt-Holler-Bréidelt PROBST Patrick
Jeunesse va Wäiswampich asbl. SCHON Claude
Jugendpompjeen Gemeng Wäiswampich HUET Nadia
Kulturverein Beiler-Leithum asbl. REIFF Joseph
Mierfëscher des Trois Frontières SCHMITZ René
Motorsport Rettungsteam Lëtzebuerg asbl.  LUDWIG Marc
Pompjeesfrënn Holler-Bënzelt-Bréidelt asbl. THEIS Marco
Amicale Pompjeen Wäiswampich asbl. NEISSEN Andy
Sänger van der Héid Bënzelt-Holler-Bréidelt JOHANNS-HAMER Marie-Paule
Société de musique de la commune de Weiswampach HAAS Jean
Sportfëscherfrënn Wäiswampich LEYDER Roland
Syndicat d'Initiative Weiswampach-Beiler-Leithum RINNEN Henri
Syndicat d'Intérêts Binsfeld-Holler-Breidfeld HUET Fred
Taekwon-Do Weiswampach asbl DOS SANTOS Gaspar Marco António
Uargelfrenn Wäiswampich (anc.Oeuvres paroissiales) BRAQUET Jean-Marie
Wämper Triathlon & Wämper Lof asbl. MORN Norbert